Användarvillkor

Då och då kan webbplatser vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från våra webbplatser, att stänga av din registrering eller åtkomst till våra webbplatser, eller att upphöra med någon webbplats eller funktion på webbplats när som helst utan förvarning. Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av våra webbplatser.

Du får inte skada, störa eller hindra tillgången till våra webbplatser eller deras innehåll, eller göra någonting som kan skada deras funktion eller hindra någon annan persons tillgång till våra webbplatser eller deras innehåll. Du får inte använda webbplatserna eller deras innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar RHM, dess koncernbolag eller någon annan person.

Tillämplig lag 

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring RHMs Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.